Bài viết về chủ đề "làm sổ bảo hiểm mới"

LÀM SỔ BẢO HIỂM MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm sổ bảo hiểm mới
Tư vấn về việc hủy thời gian đóng bảo hiểm trước đây và làm sổ mới.

Tư vấn về việc hủy thời gian đóng bảo hiểm trước đây và làm sổ mới.

Tháng 07/2014, tôi có ký hợp đồng đào tạo và hợp đồng lao động với Công ty 1 (Quận 1), thời hạn là 3 năm, nhưng đến tháng 9/2014, tôi phải chuyển về quê ở luôn vài tháng lo chuyện gia đình nên tôi đã xin nghỉ việc.

Chi tiết >>