Bài viết về chủ đề "làm lại số BHXH"

LÀM LẠI SỐ BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm lại số BHXH
Tư vấn về thủ tục hủy sổ BHXH và chốt sổ BHXH

Tư vấn về thủ tục hủy sổ BHXH và chốt sổ BHXH

Tôi có 2 số sổ BHXH. Số 1: công ty cũ mở sổ BHXH và tham gia BHXH cho tôi từ 10/2007-09/2008.Sau đó tôi chuyển qua Cty mới và tiếp tục tham gia BHXH trên số sổ này chỉ 2 tháng. Sổ 2 tại quận 3 , Cty tham gia 1 tháng. Sau đó tôi chuyển qua Cty mới ko nộp sổ mà chỉ cung cấp số sổ. Tôi muốn hủy sổ 1 và chỉ làm lại sổ 2 thì có được không? Tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì và liên hệ xin cấp lại sổ BHXH tai cơ quan BHXH nào ?

Chi tiết >>