Bài viết về chủ đề "làm giả "

LÀM GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm giả

 • Tội làm giả con dấu, tài liệu theo pháp luật hình sự

  Tội làm giả con dấu, tài liệu theo pháp luật hình sự.

  • 06/03/2019
  • Vy Huyền

  Luật sư tư vấn về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể: Xin luật sư xem xét và tư vấn cho trường hợp của bạn tôi thế này: Có một người nhờ bạn tôi ghi hóa đơn, chứng từ, tự bịa tên, số chứng minh nhân dân, thông tin cần thiết vào tờ hóa đơn rồi kí tên của họ vào rồi để người kia đem đi giao dịch công việc của họ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn