Bài viết về chủ đề "lạm dụng tín nhiệm CĐTS"

LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CĐTS - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lạm dụng tín nhiệm CĐTS
Bạn mượn xe không trả xử lý như thế nào?

Bạn mượn xe không trả xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp cho một người bạn mượn xe máy và một số triền (1tr). Sau khi yêu cầu lấy lại xe thì người đó trốn tránh và viện cớ rất nhiều lần không chịu trả xe. Hiện nay không thể liên lạc được với người đó. Trong trường hợp này có thể yêu cầu luật pháp hỗ trợ lấy lại tài sản không?

Chi tiết >>

Chiếm hữu tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác xử lý thế nào?

Chiếm hữu tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác xử lý thế nào?

Chào luật sư, Năm 2014 tôi có yêu một người.trong thời gian yêu nhau cả hai đều xác định đi đến hôn nhân.anh ấy có mua cho tôi một chiếc xe máy do tôi đứng tên chủ sở hữu.nay anh ấy thay đổi tình cảm.lên kế hoạch thủ đoạn lấy lại chiếc xe.hiện anh ấy đã dấu chiếc xe đó. giấy tờ xe hiện tôi đang giữ

Chi tiết >>