Làm thêm ngoài giờ hành chính hưởng chế độ gì?
|

Làm thêm ngoài giờ hành chính hưởng chế độ gì?

Tiền lương là một trong những quyền lợi của người lao động được hưởng khi tham gia quan hệ lao động. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về tiền lương của người lao động? Người lao động làm thêm giờ được tính lương như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169