Bài viết về chủ đề "làm ban đêm"

LÀM BAN ĐÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm ban đêm
Tính tiền lương trả cho người lao động làm ban đêm

Tính tiền lương trả cho người lao động làm ban đêm

Hiện tại công việc bảo vệ, đơn vị tôi có 02 đối tượng: biên chế (bảo vệ 8h/ngày * 22 ngày = định mức 176h/tháng) và hợp đồng khoán (bảo vệ 26 công/tháng * 8h/công = định mức 208h/tháng). Tuy nhiên, do đặc thù nên số bảo vệ biên chế và khoán làm chưa đủ định mức, nhưng lại phải bố trí giờ làm ban đêm. Vậy số giờ làm đêm được tính và thanh toán như thế nào cho đúng quy định và đảm bảo được quyền lợi người lao động?.

Chi tiết >>