Bài viết về chủ đề "lãi suất cơ bản"

LÃI SUẤT CƠ BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lãi suất cơ bản
Lãi suất cho vay là bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?

Lãi suất cho vay là bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?

Nhờ luật sư giải đáp giúp về cho vay nặng lãi như sau: Do kinh doanh thiếu vốn tôi đã phải đi vay tiền ở bên ngoài, với mức lãi suất do chủ nợ đưa ra là 4%/tháng. Tôi muốn hỏi mức lãi suất tôi vay như trên có là vay với lãi suất nặng không? Có quy định nào về việc tính lãi suất khi các bên tự cho vay mượn không?

Chi tiết >>