Giao dịch dân sự do bị lừa dối bị xử lý thế nào?
|

Giao dịch dân sự do bị lừa dối bị xử lý thế nào?

Nhà mình có hợp đồng mua bán đất với bên B, mình đã đọc và thấy hợp lý nên ký hợp đồng, ngoài chữ ký ở tờ cuối cùng học còn bắt nhà mình ký vào dưới góc từng trang giấy. Nhưng hôm đó họ in sai nội dung trang đầu tiên nên bảo nhà mình ký tên vào góc mấy tờ giấy trắng để về in lại. Họ về mình mới nghĩ ra nhỡ họ dùng tờ giấy vào mục đích xấu nên muốn hỏi nếu điều đó thành thật thì nhà mình phải làm sao và chữ ký nháy có tác dụng pháp lý gì không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí