Bài viết về chủ đề "kỷ niệm chương"

KỶ NIỆM CHƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kỷ niệm chương
Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương đối với cá nhân ngoài ngành giao thông vận tải

Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương đối với cá nhân ngoài ngành giao thông vận tải

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân ngoài ngành giao thông vận tải tiến hành theo trình tự, thủ tục sau:

Chi tiết >>

Xét tặng kỷ niệm chương đối với cá nhân trong ngành giao thông vận tải

Xét tặng kỷ niệm chương đối với cá nhân trong ngành giao thông vận tải

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân trong ngành giao thông vận tải

Chi tiết >>