Bài viết về chủ đề "kỷ luật người lao động"

KỶ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kỷ luật người lao động
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Quy định và áp dụng

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Quy định và áp dụng

Quy định và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải được thể hiện cụ thể tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

Chi tiết >>