Bài viết về chủ đề "ký kết hợp đồng lao động mới"

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ký kết hợp đồng lao động mới
Hợp Đồng Lao Động và những vấn đề liên quan

Hợp Đồng Lao Động và những vấn đề liên quan

Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi.Nguyên em vào cty làm việc ngày 17 tháng 4 năm 2013, thử việc cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2013 mới ký hợp đồng lao động 1 năm đến tháng 5/2014 kết thúc thời hạn hợp đồng lao động 1 năm nhưng do cty thiếu nhân sự làm hợp đồng do đó hợp đồng của em không có ký tiếp, trong thời gian đó có xem hợp đồng đó vô thời hạn không.

Chi tiết >>