Bài viết về chủ đề "ký kết hợp đồng lao động"

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ký kết hợp đồng lao động
Hỏi về vấn đề ký kết hợp đồng lao động và quyền lợi của người lao động được quy định như thế nào?

Hỏi về vấn đề ký kết hợp đồng lao động và quyền lợi của người lao động được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp công ty không ký kết hợp đồng khi đã hết thời hạn thì giải quyết như thế nào? Quyền lợi của người lao động bán thời gian khi làm việc theo hợp đồng được xác định như thế nào?

Chi tiết >>

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chia, tách doanh nghiệp?

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chia, tách doanh nghiệp?

Tư vấn về trường hợp công ty hiện người lao động đang làm việc lâp ra một công ty mới và công ty cũ muốn chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu ký hợp đồng lao động với công ty mới thì có đúng quy định của pháp luật không?

Chi tiết >>

 Cách thức ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài

Cách thức ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài

Để ký hợp đồng lao động với người nước ngoài thì yêu cầu những thủ tục gì? Bản hợp đồng lao động bao gồm các nội dung nào? Các điều khoản trong hợp đồng ra sao? Có quy định cụ thể nào về giờ giấc làm việc , các chế độ, nghĩa vụ các bên như thế nào?

Chi tiết >>

Ký kết hợp đồng lao động khi đã hết tuổi nghỉ hưu

Ký kết hợp đồng lao động khi đã hết tuổi nghỉ hưu

Nội dung cần tư vấn: Chào luật sư cho tôi hỏi, Tôi sinh ngày 10/02/1955, hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Trung tâm Giống Nông nghiệp TG (đơn vị sự nghiệp có thu). Xin hỏi:

Chi tiết >>

Công ty ký liên tiếp 3 hợp đồng dưới 3 tháng có được không?

Công ty ký liên tiếp 3 hợp đồng dưới 3 tháng có được không?

Công ty X ký hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng đối với chị B để tạm thời đảm nhiệm công việc của chị H trong thời gian chị H nghỉ thai sản. Nhằm mục đích trốn trách nghĩa vụ tham gia BHXH nên công ty và chị B có thỏa thuận với nhau là hai bên sẽ ký kết liên tiếp 3 hợp đồng: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 2,5 tháng; hợp đồng thứ hai có thời hạn 2,5 tháng và hợp đồng thứ ba có thời hạn 2 tháng. Việc công ty làm có đúng không?

Chi tiết >>

Người đã về hưu có được tiếp tục ký hợp đồng lao động không?

Người đã về hưu có được tiếp tục ký hợp đồng lao động không?

Tư vấn về trường hợp người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp và các quy định liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>