Bài viết về chủ đề "ký hợp đồng lao động"

KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ký hợp đồng lao động
Chi phí đào tạo công ty trả cho người lao động có được quyết toán thuế TNDN không?

Chi phí đào tạo công ty trả cho người lao động có được quyết toán thuế TNDN không?

Luật sư tư vấn về việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động với nhiều công ty được không? Các khoản chi phí đào tạo Công ty chi trả cho người lao động đó có được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? Hồ sơ để chi phí đào tạo là hợp lệ gồm những gì?

Chi tiết >>

Nhà trường có được mỗi năm ký hợp đồng xác định thời hạn theo năm học không?

Nhà trường có được mỗi năm ký hợp đồng xác định thời hạn theo năm học không?

Luật sư tư vấn về vấn nhà trường có được mỗi năm ký hợp đồng xác định thời hạn theo năm học không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lao động áp dụng theo quy định mới 2016

Mẫu Hợp đồng lao động áp dụng theo quy định mới 2016

Mẫu hợp đồng lao động áp dụng theo căn cứ tại Bộ luật lao động 2012 và nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn luật lao động như sau:

Chi tiết >>