Có mấy loại hợp đồng lao động? HĐLĐ được ký lại mấy lần?
|

Có mấy loại hợp đồng lao động? HĐLĐ được ký lại mấy lần?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy hiện nay có mấy loại hợp đồng lao động? Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần hay doanh nghiệp muốn ký như thế nào cũng được. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vấn đề này.

Chi tiết
Quy định về độ tuổi có thể giao kết hợp đồng lao động
|

Quy định về độ tuổi có thể giao kết hợp đồng lao động

Khi nhắc đến hợp đồng lao động, thông thường các chủ thể quan tâm chủ yếu đến tiền lương, tiền phụ cấp, tiền thưởng, loại hợp đồng lao động ký kết, thời giờ nghỉ ngơi và các vấn đề khác có liên quan. Song song với đó là các chế độ bảo hiểm xã hội trong hoặc sau khi giao kết hợp đồng cũng được được đăc biệt quan tâm. Luật sư sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc xoay quan vấn đề này.

Chi tiết
Chi phí đào tạo công ty trả cho người lao động có được quyết toán thuế TNDN không?
|

Chi phí đào tạo công ty trả cho người lao động có được quyết toán thuế TNDN không?

Luật sư tư vấn về việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động với nhiều công ty được không? Các khoản chi phí đào tạo Công ty chi trả cho người lao động đó có được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? Hồ sơ để chi phí đào tạo là hợp lệ gồm những gì?

Chi tiết
Tư vấn về thuê lao động không ký hợp đồng lao động và trách nhiệm với NLĐ khi xảy ra tai nạn lao động
|

Tư vấn về thuê lao động không ký hợp đồng lao động và trách nhiệm với NLĐ khi xảy ra tai nạn lao động

Tai nạn lao động là điều mà không bên nào mong muốn. Vậy trách nhiệm của người sử dung lao động trong trường hợp người lao động chết do tai nạn lao động do lỗi của người sử dung lao động được pháp luật quy định như thế nào? Đối với trường hợp thuê lao động thông qua bên thầu thứ ba không ký hợp đồng lao động thì giải quyết quyền lợi cho người lao động như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Sử dụng lao động ngoài biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập
|

Sử dụng lao động ngoài biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quản lý lao động là hoạt động mang tính tất yếu, khách quan nhằm sử dụng hiệu quả sức lao động của người lao động. Hoạt động quản lý sẽ phức tạp tại những đơn vị sử dụng nhiều đối tượng lao động chịu sự điều chỉnh của những quy định pháp luật khác nhau, nhất là ở đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí