Bài viết về chủ đề "ký gửi tài sản"

KÝ GỬI TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ký gửi tài sản
Bao thanh toán của Ngân hàng đối với hợp đồng ký gửi

Bao thanh toán của Ngân hàng đối với hợp đồng ký gửi

Thưa các luật sư, xin phép nhờ các luật sư tư vấn giúp trường hợp này. Công ty A ký hợp đồng với cá nhân/ pháp nhân B làm trung gian bán tài sản (Có thể là hình thức ký gửi,…) cho B.

Chi tiết >>