Bài viết về chủ đề "kỳ án vườn điều "

KỲ ÁN VƯỜN ĐIỀU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kỳ án vườn điều

  • Giải quyết tranh chấp đất đai đối với đất khai hoang như thế nào?

    Giải quyết tranh chấp đất đai đối với đất khai hoang như thế nào?.

    • 23/07/2019
    • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

    Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào luật sư! Trước đây ba tôi có môt miếng ruộng do tự khai phá, sau này ba tôi có cho ông anh của ba tôi mượn để làm ruộng. Đến năm 2002 nhà nước có cấp giấy tờ quyền sử dụng đất nên anh của ba tôi đứng ra làm và đứng tên miếng đất ruộng đó vì trước đó miếng đất đó chưa có giấy tờ.

    Chi tiết
  • Có được xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở khi nghỉ quá 30 ngày trở lên?

    Có được xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở khi nghỉ quá 30 ngày trở lên?.

    • 14/11/2019
    • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

    Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, bên cơ quan tôi có 1 trường hợp thế này. tôi xin chia sẻ: Chị A là Chủ tịch HLHPN phường, chị A làm đơn xin lãnh đạo cơ quan nghỉ phép 2 đợt trong năm 2017 và được lãnh đạo đồng ý duyệt. Đợt 1: chị A xin nghỉ phép 14 ngày, trong đó 10 ngày làm việc và 4 ngày nghỉ (thứ 7+cn). Đợt 2: Chị A xin nghỉ 18 ngày, trong đó 12 ngày làm việc và 6 ngày nghỉ (thứ 7+cn).

    Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn