Bài viết về chủ đề "kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn"

KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn
Hỏi về việc hưởng chế độ theo nghị định 19 của chính phủ

Hỏi về việc hưởng chế độ theo nghị định 19 của chính phủ

Chào luật sư, cho tôi hỏi trường hợp của tôi: Tháng 10/2006 tôi về nhận công tác tại trường Tiểu Học A đến nay. Vừa qua có nghị định 116/2016/NĐ-CP, tôi đã được hưởng chế độ theo nghị định 116/2010/NĐ-CP từ 03/2011 đến 03/2016 thì đủ 5 năm hưởng theo quy định và giờ đã cắt chế độ hưởng trên.

Chi tiết >>