Bài viết về chủ đề "kinh tế khó khăn"

KINH TẾ KHÓ KHĂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh tế khó khăn
Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ độc hại?

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ độc hại?

Nội dung tư vấn: Em học trường Cao Đẳng kỹ thuật y tế II ( nay là trường Đại học y dược Đà Nẵng) đã ra trường và được nhận biên chế vào Bệnh viện đa khoa huyện Iapa tỉnh Gia Lai . Luật sư cho em hỏi là từ khi em vào biên chế đến giờ ( tập sự 1 năm 2013 và biên chế chính thức 2014) trong mức lương của em không có phụ cấp độc hại.

Chi tiết >>