Bài viết về chủ đề "kinh tế khó khăn "

KINH TẾ KHÓ KHĂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh tế khó khăn

 • Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ độc hại?

  Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ độc hại?.

  • 15/02/2019
  • Trần Tuấn Hùng

  Nội dung tư vấn: Em học trường Cao Đẳng kỹ thuật y tế II ( nay là trường Đại học y dược Đà Nẵng) đã ra trường và được nhận biên chế vào Bệnh viện đa khoa huyện Iapa tỉnh Gia Lai . Luật sư cho em hỏi là từ khi em vào biên chế đến giờ ( tập sự 1 năm 2013 và biên chế chính thức 2014) trong mức lương của em không có phụ cấp độc hại.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn