Bài viết về chủ đề "kinh phí tự túc"

KINH PHÍ TỰ TÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh phí tự túc
Chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định thế nào?

Chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi hiện là giáo viên dạy tin học ở một trường trung học phổ thông A. Năm 2012 tôi thi đậu vào trường Đại học V để tham gia lớp Sau Đại học, bây giờ tôi đã bảo vệ xong luận án và có bằng (tôi đi học tự túc).

Chi tiết >>