Bài viết về chủ đề "kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề"

KINH DOANH YÊU CẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề
Ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định quy định thế nào?

Ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định quy định thế nào?

Ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định được hướng dẫn về quy định và điều kiện đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>