Bài viết về chủ đề "kinh doanh nhà hàng"

KINH DOANH NHÀ HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh nhà hàng
Tư vấn về việc cấp phép kinh doanh Karaoke

Tư vấn về việc cấp phép kinh doanh Karaoke

Kính chào Công Ty Luật Minh Gia, Em cần Công ty giúp đỡ tư vấn về việc cấp phép kinh doanh karaoke, nội dung sự việc của em như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng

Nội dung mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp tác, nội dung dự án nhà hàng và địa điểm kinh doanh, vốn góp và phân chia lợi nhuận, các nội dung khác liên quan. Cụ thể như đín kèm trên đây:

Chi tiết >>