Bài viết về chủ đề "kinh doanh lữ hành"

KINH DOANH LỮ HÀNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh lữ hành
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế/nội địa

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế/nội địa

Thủ tục cấp phép kinh doanh lữ hành bao gồm các nội dung quy định về điều kiện kinh doanh lữ hành, quy định về kinh doanh lữ hành, hồ sơ, thủ tục kinh doanh lữ hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành

Nội dung phương án kinh doanh lữ hành bao gồm các thông tin về phạm vi, kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu, bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, dự kiến kết quả kinh doanh trong 3 năm đầu và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành

Nội dung giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành bao gồm thông tin về ngân hàng, doanh nghiệp ký quỹ, số tiền ký quỹ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>