Bài viết về chủ đề "kinh doanh karaoke"

KINH DOANH KARAOKE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh karaoke
Tư vấn về việc cấp phép kinh doanh Karaoke

Tư vấn về việc cấp phép kinh doanh Karaoke

Kính chào Công Ty Luật Minh Gia, Em cần Công ty giúp đỡ tư vấn về việc cấp phép kinh doanh karaoke, nội dung sự việc của em như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường

Nội dung đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường bao gồm các thông tin về doanh nghiệp/đơn vị đề nghị cấp phép, nội dung xin cấp phép và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>