Bài viết về chủ đề "kinh doanh hóa chất"

KINH DOANH HÓA CHẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh hóa chất
Đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất hóa chất?

Đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất hóa chất?

Ngành nghề sản xuất sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

Chi tiết >>

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Chi tiết >>