Bài viết về chủ đề "kinh doanh hàng cấm"

KINH DOANH HÀNG CẤM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh hàng cấm
Hỏi về mua hàng hóa không có hóa đơn

Hỏi về mua hàng hóa không có hóa đơn

Nội dung đề nghị tư vấn: Xin chào luật sư, tôi có mua 1 số mặt hàng đồ chơi xuất xứ Trung Quốc (không phải mặt hàng cấm) từ 1 chợ ở Hà Nội chuyển vào Huế để kinh doanh, tôi lưu trữ hàng ở nhà.

Chi tiết >>