Bài viết về chủ đề "kinh doanh dược phẩm "

KINH DOANH DƯỢC PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh dược phẩm

 • Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

  Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi, chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú. Nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

  Mẫu Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nội dung bao gồm thông tin về thông tin cơ sở đề nghị, thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đề nghị gia hạn và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu)

  Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu).

  • 04/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược . Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược bao gồm những nội dung gì? Cách thức trình bày các nội dung trong đơn được thể hiện, sắp xếp như thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn dưới đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn