Bài viết về chủ đề "kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế"

KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế
Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

Theo quy định tại Điều 20 Luật Quản lý thuế 2006 thì tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.

Chi tiết >>