Bài viết về chủ đề "kiến thức pháp luật thuế "

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiến thức pháp luật thuế

 • Doanh nghiệp cần tìm hiểu vấn đề gì trước khi đặt in hoá đơn

  Doanh nghiệp cần tìm hiểu vấn đề gì trước khi đặt in hoá đơn.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hoá đơn là loại chứng từ rất quan trọng để người bán ghi nhận thông tin trong quá trình trao đổi, bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Trước nay, Bộ Tài chính uỷ quyền cho Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in, phát hành để bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng một số loại hoá đơn gồm:

  Chi tiết