Bài viết về chủ đề "kiện đòi tiền mua bán hàng "

KIỆN ĐÒI TIỀN MUA BÁN HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiện đòi tiền mua bán hàng

 • Điều kiện để doanh nghiệp ngừng thanh toán tiền mua hàng

  Điều kiện để doanh nghiệp ngừng thanh toán tiền mua hàng.

  • 30/06/2015
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Hiện em đang làm việc với 1 công ty thương mại ( gọi tắt công ty A) và công ty em cũng là 1 công ty thương mại ( gọi tắt công ty B). Công ty A đang nợ công ty em là 52.461.300 Đ, hàng bên công ty em giao từ đầu năm 2015 đã đảm bảo chất lượng. theo đúng lịch thanh toán thì sau 1 tháng kể từ ngày suất hóa đơn thì bên A có trách nhiệm phải thanh toán cho bên B nhưng hiện không chịu thanh toán.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn