Bài viết về chủ đề "kiện đòi tiền mua bán hàng"

KIỆN ĐÒI TIỀN MUA BÁN HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiện đòi tiền mua bán hàng
Điều kiện để doanh nghiệp ngừng thanh toán tiền mua hàng

Điều kiện để doanh nghiệp ngừng thanh toán tiền mua hàng

Hiện em đang làm việc với 1 công ty thương mại ( gọi tắt công ty A) và công ty em cũng là 1 công ty thương mại ( gọi tắt công ty B). Công ty A đang nợ công ty em là 52.461.300 Đ, hàng bên công ty em giao từ đầu năm 2015 đã đảm bảo chất lượng. theo đúng lịch thanh toán thì sau 1 tháng kể từ ngày suất hóa đơn thì bên A có trách nhiệm phải thanh toán cho bên B nhưng hiện không chịu thanh toán.

Chi tiết >>