Bài viết về chủ đề "Kiện đòi bồi thường thiệt hại"

KIỆN ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Kiện đòi bồi thường thiệt hại
 Bị mất xe và không còn thẻ gửi xe thì có được kiện đòi BT?

Bị mất xe và không còn thẻ gửi xe thì có được kiện đòi BT?

Bây giờ em chỉ còn lại bản tường trình của công ty đó (photo), thẻ gửi xe không còn giữ nữa vì khi lấy xe đã giao cho nhân viên gửi xe. Như vậy, em có thể khởi kiện họ hay không? Bản tường trình photo có giá trị pháp lý hay không? Chủ quán café có thể làm nhân chứng chứng minh em có gửi xe ở tại đây

Chi tiết >>