Bài viết về chủ đề "kiện đòi bồi thường"

KIỆN ĐÒI BỒI THƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiện đòi bồi thường
  Tư vấn về trách nhiệm bồi thường khi làm mất xe tại cơ quan nhà nước.

Tư vấn về trách nhiệm bồi thường khi làm mất xe tại cơ quan nhà nước.

Em muốn tư vấn về việc bị mất xe tại cơ quan nhà nước thì ai sẽ có trách nhiệm bồi thường. Trường hợp cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Ra quyết định hành chính sai, cơ quan nhà nước phải bồi thường cho ai ?

Ra quyết định hành chính sai, cơ quan nhà nước phải bồi thường cho ai ?

Tôi có mua lại 1 lô đất từ trúng đấu giá. Khi tiến hành xây dựng thì lại phát hiện sai sót của Sở Tài nguyên. Nên phần đất của gia đình tôi bị trừ đi 1 phần do lấn chiếm hành lang đường. Vậy ai, cơ quan nào sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi ? Thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết >>