Tư vấn đòi quyền sử dụng đất là di sản thừa kế
|

Tư vấn đòi quyền sử dụng đất là di sản thừa kế

Hỏi: Ông bà nội tôi có 4 người con, 3 người lập gia đình ra ở riêng chỉ có 1 người con út ở cùng ông bà. Khi ông bà mất có để lại mảnh vườn của ông bà mà không có di chúc. Sau này người con út đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được chính quyền địa phương cấp. Nhưng không qua sự đồng ý của những người con của ông bà nội tôi (những người này không hay biết việc này). Giờ muốn đòi lại quyền sử dụng đất của mảnh đất trên phải làm những thủ tục gì?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí