Bài viết về chủ đề "kiểm sát viên "

KIỂM SÁT VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiểm sát viên

 • Từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

  Từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng.

  • 01/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên

  Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên.

  • 01/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 34/2002/QH10

  Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 34/2002/QH10.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 34/2002/QH10 - Quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, nội dung Luật như sau:

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169