Giáo viên kiêm nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không? Cách tính tiền lương khi dạy thêm giờ?
|

Giáo viên kiêm nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không? Cách tính tiền lương khi dạy thêm giờ?

Giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn, kiêm nhiệm các công việc của Đảng, Đoàn thể sẽ được giảm định mức tiết dạy theo quy định, đồng thời khi giáo viên dạy vượt giờ so với quy định sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ. Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này thông qua việc giải quyết tình huống dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí