Bài viết về chủ đề "kiêm nhiệm chức danh"

KIÊM NHIỆM CHỨC DANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiêm nhiệm chức danh
Tư vấn về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với công chức

Tư vấn về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với công chức

Nội dung câu hỏi: Chào Luật sư! E có một việc muốn nhờ luật sư tư vấn ạ E là công chức VHXH xã ở miền núi, từ tháng 2.2016, công chức Văn phòng thống kê (vp Đảng ủy) nghỉ thai sản, Thường vụ Đảng ủy và UB đã thống nhất giao cho em kiêm thêm mảng Văn phòng – thống kê từ 15.2- 15.8.2016. Giao việc cho e nhưng không có văn bản gì cả, cũng không nói gì đến chế độ em được hưởng

Chi tiết >>