Bài viết về chủ đề "kiểm đếm"

KIỂM ĐẾM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiểm đếm
Khiếu nại về việc đo đạc, kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thế nào?

Khiếu nại về việc đo đạc, kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thế nào?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án thủy điện H. X,bắt đầu áp giá và đền bù trong năm 2015.

Chi tiết >>