Bài viết về chủ đề "Kiện đòi đất đai"

KIỆN ĐÒI ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Kiện đòi đất đai
Tư vấn về bảo đảm của Nhà nước đối với đất đã có GCNQSDĐ

Tư vấn về bảo đảm của Nhà nước đối với đất đã có GCNQSDĐ

Năm 2000 cha tôi làm giấy tay cho tôi 100m2 đất(ngang 4 dài 25m), năm 2012 tôi được cấp giấy CNQSDĐ, đất có nguồn gốc cha mẹ tạo lập trước 1975, năm 1990 mẹ tôi bệnh nặng phải bán 100m2 đất đã nói trên đến năm 2000 cha tôi mua lại phần đất này, sau đó cha tôi cho tôi.

Chi tiết >>