Bài viết về chủ đề "khu vực biên giới"

KHU VỰC BIÊN GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khu vực biên giới
Thủ tục người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận nuôi con nuôi

Thủ tục người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận nuôi con nuôi

Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã, nơi trẻ em thường trú.

Chi tiết >>

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố NN ở khu vực biên giới thế nào?

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố NN ở khu vực biên giới thế nào?

Việc giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>