Bài viết về chủ đề "khu chế xuất "

KHU CHẾ XUẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khu chế xuất

 • Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ

  Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

  • 16/11/2015
  • Ls Vũ Đức Thịnh

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.

  Chi tiết
 • Quy định về Đất trong khu công nghiệp

  Quy định về Đất trong khu công nghiệp.

  • 10/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phát triển các khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các khu công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ có dự án đầu tư dài hạn và xây dựng kết cấu hạ tầng. Chính vì vậy, những quy định về đất đai trong khu công nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn