Đòi nợ không trả thì phải làm như thế nào?
|

Đòi nợ không trả thì phải làm như thế nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Kính thưa Luật sư cháu muốn hỏi về một vấn đề liên quan đến việc cho vay nợ đã đến kỳ hạn nhưng không hoàn trả thì làm thế nào. Ngày 12 tháng 2 năm 2015 cháu có cho bạn cháu vay một khoản tiền là 23.000.000đ hai mươi ba triệu đồng) có tính lãi 2 triệu đồng/ tháng có viết giấy vay nợ. Thời hạn vay 2 tháng.

Chi tiết
Xử lý tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự
|

Xử lý tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự

Năm 2011 tôi có thế chấp đất cho ngân hàng để vay tiền sữa chữa nhà số tiền 175.000.000. Tôi không thể trả nợ hết cho ngân hàng đúng thời hạn, hiện còn nợ tiền gốc 100.000.000đ và nợ quá hạn là 50.000.000đ. Quyền sử dụng đất tôi bảo đảm cho nghĩa vụ có thể bị xử lý không

Chi tiết
Tư vấn miễn phí