Bài viết về chủ đề "không trả lại giấy tờ"

KHÔNG TRẢ LẠI GIẤY TỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không trả lại giấy tờ
Người lao động phải làm gì khi bị người sử dụng lao động giữ bản chính văn bằng?

Người lao động phải làm gì khi bị người sử dụng lao động giữ bản chính văn bằng?

Tháng 5/2014 em có xin vào 1 công ty làm và họ yêu cầu gửi bằng Tốt Nghiệp bản gốc, có làm biên bản nhận giấy tờ. Nội dung nghi là tự nguyện giao nộp bằng. Nếu có nghỉ việc thì bàn giao xong là trả lại. Cụ thể nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>