Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
|

Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Xin hỏi STP làm vậy có đúng pháp luật không? Về phần trợ cấp cho tôi như vậy có thoả đáng và đúng pháp luật chưa nếu chưa đúng thì phải kiện ở đâu? Trước khi báo cho tôi nghỉ việc thì ông chánh văn phòng là Trần Trung Nhân đã chỉ đạo cho bà Vỡ Thị Thọ ở phòng tổ chức giữ lại thẻ bảo hiểm y tế của tôi, không phát cho tôi các ông bà ấy làm vậy có đúng không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí