Tội che giấu tội phạm
|

Tội che giấu tội phạm

Tội che giấu tội phạm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, cấu thành tội phạm và khung hình phạt, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí