Bài viết về chủ đề "không phải chủ sở hữu"

KHÔNG PHẢI CHỦ SỞ HỮU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không phải chủ sở hữu
Đòi lại tài sản mà người không phải chủ sở hữu mang thế chấp tại ngân hàng

Đòi lại tài sản mà người không phải chủ sở hữu mang thế chấp tại ngân hàng

Em có hai câu hỏi: 1) Anh chị cho em hỏi là sau khi hòa giải thành ở UBND cấp xã về việc chia đất đai. Sau thời gian là 5 năm, người thừa kế có quyền nộp đơn lên Tòa án để yêu cầu chia lại đất đai hay không? 2) Anh A và chị B đã hòa giải thành về việc chia đất đai ở UBND cấp xã.

Chi tiết >>