Bài viết về chủ đề "không hưởng lương"

KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không hưởng lương
Giám đốc công ty mới thành lập có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Giám đốc công ty mới thành lập có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Thưa luật sư: Em mới thành lập công ty ngày 27/01/2016 công ty em mới thành lập nên hiện giờ chỉ có mỗi mình em thôi (em là giám đốc công ty) hiện chưa co người lao động ,02 cổ đông góp vốn chỉ là bạn em thôi chứ không làm ở công ty em. Em có một số câu hỏi như sau:

Chi tiết >>