Bài viết về chủ đề "không hoàn thành công việc "

KHÔNG HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không hoàn thành công việc

 • Tư vấn đối tượng tinh giảm biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ - CP.

  Tư vấn đối tượng tinh giảm biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ - CP..

  • 19/04/2017
  • Trương Quỳnh Trang

  Tôi xin được tư vấn về đề án tinh giản biên chế như sau: Nơi tôi công tác là trường THCS. Hiện nay trường tôi đang lập bảng danh sách giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế nhưng tôi có một số thắc mắc như sau:Trường tôi năm 2015 được giao chỉ tiêu biên chế là 32. Đến năm 2017 có 2 giáo viên về nghỉ hưu (Hiện tại là chỉ còn 30 gv) có nghĩa là theo chỉ tiêu trường tôi còn thiếu 2 giáo viên nữa.

  Chi tiết
 • Nghỉ việc theo Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế

  Nghỉ việc theo Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế .

  • 29/10/2015
  • Trần Phương Hà

  Tôi sinh tháng 4_1965 là nữ giáo viên mầm non, tôi có trên 3 năm chỉ xếp loại hoàn thành nhiêm vụ vì sức khỏe yếu, tôi bị bênh tiêu đường, huyêt áp cao, rối loạn tiên đình... chuyên môn sa sút. Hàng năm tôi phải nằm viện điều trị bệnh, những ngày năm viện nhà trường đã trừ vào chế độ phép hàng năm (2 tháng / năm).

  Chi tiết