Bài viết về chủ đề "không được xét đặc xá"

KHÔNG ĐƯỢC XÉT ĐẶC XÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không được xét đặc xá
Các trường hợp không đề nghị đặc xá 2015

Các trường hợp không đề nghị đặc xá 2015

Theo quy định thì Người có đủ điều kiện quy định về đặc xá nhưng không được đề nghị đặc xá nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Chi tiết >>

Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2015

Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2015

Điều kiện được đề nghị xét đặc xá năm 2015 được quy định, hướng dẫn chi tiết gồm các trường hợp được đề nghị đặc xá, trường hợp không được đề nghị đặc xá như sau:

Chi tiết >>