Luật sư tư vấn về đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015
|

Luật sư tư vấn về đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015

Đội ngũ cán bộ, công chức là những người vận hành bộ máy quản lý của Nhà nước nhằm đạt được hiệu quả quản lý tối ưu. Để đảm bảo sự vận hành đó, cán bộ, công chức thường được tái cử, bổ nhiệm theo khả năng và theo nhu cầu công việc. Chế độ cho nhóm đối tượng này khi nghỉ hưu là gì, Luật Minh Gia sẽ giải đáp qua bài viết dưới đây:

Chi tiết
Hotline: 1900.6169