Bài viết về chủ đề "không đủ điều kiện nuôi con"

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NUÔI CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không đủ điều kiện nuôi con
Khi ly hôn, con dưới ba mươi sáu tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ hay cho cha

Khi ly hôn, con dưới ba mươi sáu tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ hay cho cha

Xin chào Luật Minh Gia. Em muốn hỏi quyền được nuôi con khi ly hôn. Con trai em được 18 th. Em hiện tại đang là công nhân, nhưng công nhân này là làm cho 1 công ty họ cho mình cấy ruộng và đóng bảo hiểm cho mình. Còn mình thì phải nộp sản cho công ty.

Chi tiết >>