Bài viết về chủ đề "Không đóng bảo hiểm cho người lao động"

KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Không đóng bảo hiểm cho người lao động
Xin nghỉ việc và không được đóng bảo hiểm ???

Xin nghỉ việc và không được đóng bảo hiểm ???

Bạn của tôi ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn 1 năm. Bạn tôi viết đơn xin nghỉ việc trước 1 tháng (tức cuối tháng 9/2015 nghỉ). Sếp cầm đơn nhưng không nói là cho nghỉ hay không? nhưng sếp lại nói kế toán không đóng bảo hiểm tháng 9 cho bạn tôi điều đó là đúng hay sai trong khi bạn tôi làm hết tháng? vậy trường hợp này phải xử lý thế nào?

Chi tiết >>