Không ký hợp đồng lao động để trốn bảo hiểm xã hội
|

Không ký hợp đồng lao động để trốn bảo hiểm xã hội

Em làm cho công ty TNHH hai thành viên, hai thành viên này đều tham gia kinh doanh nhưng họ không muốn đóng BH. Nếu làm hợp đồng lao động là phải đóng Bảo hiểm, như vậy hai thành viên đó không ký hợp đồng lao động để không đóng bảo hiểm thì hợp lý không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí